e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή
rss
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 2011-2014
Αυτοδιαχείριση
E-EMPORIO

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΤΑΚ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 18/05/2018 07:56
Στόχος της προκηρυσσόμενης δράσης είναι η αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων

Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων,

των κλάδων Παραγωγής Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020»

Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ48 - Α/Α OΠΣ: 2846

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης προβαίνει στην ενημέρωση των δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» για την Δράση  1Β.1.1 «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Ερευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 - 2020.

Η παρούσα πρόσκληση συμβάλει στην ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Στόχος της προκηρυσσόμενης δράσης είναι η αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 3.000.000 €.

Δικαιούχοι  για την υποβολή προτάσεων έργων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2017 έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, του ιδιωτικού τομέα, ατομικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ], και δύνανται να υποβάλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.  Θα επιδοτηθούν Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν:

  • Καινοτομία,
  • Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα,
  • Πειραματική ανάπτυξη,

και που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με των κλάδων Παραγωγής Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΑΜΘ, για τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί εργαστήριο επιχειρηματικής ανακάλυψης. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

26.20 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

26.30 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

27.11 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

27.12 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

27.20 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

27.31 Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών

27.32 Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων

27.33 Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.40 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

27.90 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

62.01.2 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού

72.19.12 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών

72.19.29.01 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων

72.19.29.04 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική

72.19.29.09 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες

ή να τεκμηριώνεται η συνεισφορά των προτάσεων στην αλυσίδα αξίας των κλάδων Παραγωγής Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και η αίτηση χρηματοδότησης, με επισυναπτόμενα όλα τα έγγραφα, υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη διεύθυνση Ηροδότου 28, 69132  Κομοτηνή, από τις 03.07.2018 (και ώρα 13:00) έως τις 04.09.2018 (και ώρα 15:00).

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΠΣΚΕ.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ιωάννη Κεσανλή, τηλ: 2531352332, e-mail: ikessanlis@mou.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες για την πρόσκληση, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ» 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λπ., βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/362-prosklisi-yp-arithm-2846-amth48.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για πληροφορίες ή/και παρατηρήσεις.

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ηροδότου 28, 691 00 Κομοτηνή

Τηλ.: 25313 52300- Fax: 25310 81601

E-Mail: edapamth@mou.gr

http://www.eydamth.gr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παρακαλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι της Πρόσκλησης ΑΜΘ48, να «κατεβάσουν» από την ιστοσελίδα που βρίσκεται αναρτημένη η Πρόσκληση τα αρχεία «1.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.2 Συμπληρωματικό έντυπο υποβολής» και «9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων», σε μορφή κειμενογράφου (.doc), να τα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά, και να τα υποβάλλουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.

Όπως αναφέρεται και στην Πρόσκληση, στο Κεφάλαιο «8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»:

Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο επενδυτής υποχρεούται σωρευτικά:

i.

να συμπληρώσει, καταχωρώντας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΠΣΚΕ, όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι.1,

ii.

να επισυνάψει στο Π.Σ.Κ.Ε.:

 

Α)

πλήρως συμπληρωμένο, το συμπληρωματικό Παράρτημα Ι.2 σε επεξεργάσιμη μορφή «κειμενογράφου» (.word), καθώς και υπογεγραμμένο, σαρωμένο αντίγραφο (scan), σε «φορητή» μορφή (.pdf) ,

 

Β)

τα φορολογικά έντυπα που προβλέπονται στο Παράρτημα VII (σημείο 7.1) της Πρόσκλησης, σε «φορητή» μορφή (.pdf), εκτυπωμένα μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης, από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (TAXISnet).

 

Γ)

Υπεύθυνες Δηλώσεις σαρωμένες (scan), σε «φορητή» μορφή (.pdf), υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο και σφραγισμένες με τη σφραγίδα της επιχείρησης που εκπροσωπεί, στο οποίο δηλώνει τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης (Παράρτημα IX – «Υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων» της Πρόσκλησης).

Δεν θα αξιολογούνται προτάσεις οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, ή δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία στο ΠΣΚΕ και στα συνημμένα έντυπα.

Σε περίπτωση που υπάρξει ασυμφωνία μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων στο ΠΣΚΕ, και των δηλωθέντων οικονομικών στοιχείων του έργου (π.χ. δαπάνες του έργου, Π/Υ, δημόσια δαπάνη κ.λπ.) στο Παράρτημα Ι.2., το οποίο αναρτάται σε «φορητή» μορφή (.pdf), τότε κατισχύουν τα ηλεκτρονικά δηλωθέντα στο ΠΣΚΕ στοιχεία.”

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για πληροφορίες ή/και παρατηρήσεις.

 

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Κεσανλής

Μονάδα A', Προγραμματισμού & Αξιολόγησης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δ/νση:  Ηροδότου 28, 69132 Κομοτηνή

Τηλ:     2531352332

Fax:     2531081601

E-mail: ikessanlis@mou.gr

Web:    www.eydamth.gr