e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή
rss
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 2011-2014
Μάθε περισσότερα για την επιταγή κατάρτισης
E-EMPORIO
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/2020 ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 07/08/2020 13:16
Κατάθεση Προσφορών μέχρι την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση για επαγγελματική χρήση και για πέντε έτη από 1-9-2020 ισογείου καταστήματος με αριθμό 1, εκτάσεως πενήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και τριάντα ενός εκατοστών (55,31 τμ), επί της οδού Λεωφόρου Δημοκρατίας αριθμός 307 στην Αλεξανδρούπολη, κυριότητας κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Επιμελητηρίου Έβρου.

  1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Αλεξανδρούπολη την 27-8-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στα γραφεία του Επιμελητηρίου Έβρου στην Αλεξανδρούπολη επί της οδού Λ. Δημοκρατίας αριθμός 307 (2ος όροφος).

  1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η εκμίσθωση για επαγγελματική χρήση του ως άνω περιγραφόμενου ισογείου καταστήματος με αριθμό 1, εκτάσεως πενήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και τριάντα ενός εκατοστών (55,31 τμ), επί της οδού Λ. Δημοκρατίας αριθμός 307 στην Αλεξανδρούπολη, με είσοδο εντός της στοάς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κυρία Αναστασία Γαβριήλ, (Επιμελητήριο Έβρου, Λ. Δημοκρατίας αριθμός 307 στην Αλεξανδρούπολη, τηλ. 2551026223).

  1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι νόμιμα εγκατεστημένα στην Ελλάδα.

Απαγορεύεται ρητώς, με ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στον διαγωνισμό κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με το Επιμελητήριο Έβρου.

  1. Κατώτατο όριο προσφοράς – Τιμές προσφορών

Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα που πρέπει να προσφέρουν οι συμμετέχοντες για να είναι νόμιμη η συμμετοχή τους στον διαγωνισμό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, των χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) Ευρώ, μηνιαίως με σκοπό την ελάχιστη κάλυψη των ανταποδοτικών τελών, μη συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου 3,6% με πενταετή ισχύ, ενώ από 1-9-2021 δηλαδή μετά το πρώτο έτος της μίσθωσης, η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός ορίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε, επί του καταβαλλόμενου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου δωδεκαμήνου.

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα αφορούν μηνιαίο μίσθωμα μη συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου.

  1. Τρόπος, Τόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές όσων μετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν εγγράφως, στην Γραμματεία (Πρωτόκολλο) του Επιμελητηρίου Έβρου (Λ. Δημοκρατίας 307, Αλεξανδρούπολη, τηλ. 25510-26223) κατά τις εργάσιμες ώρες μέχρι την 27/8/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ. Αποκλείεται η δια προφορικών προσφορών συνέχιση του διαγωνισμού. Στις προσφορές είναι απαραίτητο να αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακηρύξεως του διαγωνισμού, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, για ποσό ίσο προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο μισθώματος, ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται μέσα σε φάκελο με την ένδειξη :

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1 ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ, ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ»

 

Περισσότερες πληροφορίες σρο συνημμένο αρχείο.