Διακηρύξεις – Διαγωνισμοί

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Γνωστοποίηση διενέργειας Διαγωνισμών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΜΣΟΥ
Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 31/2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο