Διακηρύξεις – Διαγωνισμοί

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΠΘ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛ. Δ.Α.Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21/2022
Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 76/2022
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03/2022
Υπ΄ αρίθμ. 04/2022 Διακήρυξη( ορθή επανάληψη) της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α που αφορά «Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία», συνολικού
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΕΕΕ
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 24/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια PORT Πλαστικού και Συνδετικού Καθετήρα 8F Τύπου CHRONOFLEX για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο