Διακηρύξεις – Διαγωνισμοί

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΗΜΔΗΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1ΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ« ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SA
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KEEE
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛ. Σ.Δ. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ(ΨΞΔ44690ΒΞ-90Υ)(21PROC008729685)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ