Διακηρύξεις – Διαγωνισμοί

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 63/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Ενημέρωση για διαδικασία «Πρόσκλησης για Κατάθεση Προσφοράς» για αντιδραστηρ. Αιμοδοσίας (ΕΚΤΟΣ) αναλυτών(9ΠΤΤ4690ΒΞ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 39/2021
Γνωστοποίηση Προσκλήσεων για Κατάθεση Προσφορών
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δημοσίευση προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΕΔΑ
Ανακοίνωση Περίληψης του Υπ΄ Αριθμ: 87/21 Δγσμού
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 40/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για αντιδρ. εκτός αναλυτών ΜΕΘ(ΩΥ3Ψ4690ΒΞ-1ΟΘ)(21PROC009168992)