ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ