Ενημερωτικές Ημερίδες Το Επιμελητήριο Έβρου διοργανώνει τακτικά σεμινάρια ενημερωτικές ημερίδες και συνέδρια.

Το Επιμελητήριο Έβρου διοργανώνει τακτικά σεμινάρια ενημερωτικές ημερίδες και συνέδρια. Από το έτος 2011 μέχρι σήμερα επισκέφθηκαν την περιοχή περισσότεροι από 150 εμπειρογνώμονες, ενώ έχουν συμμετάσχει περισσότερα από 4000 άτομα σε 54 ημερίδες με θεματικές σχετικά με την επιχειρηματικότητα, τα αρωματικά φυτά, την αγροδιατροφή, τον τουρισμό, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και τη θαλάσσια ανάπτυξη.

Στις διοργανώσεις συμμετείχαν φορείς και εταιρείες όπως ο E.O.A.E.N., ΕΤΕΑΝ, IBEC, Κ.Α.Π.Ε., ΙΝΕΒ, ΓΓΕΤ, Ε.Δ.Α. Π.Α.Μ.Θ., Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ΔΕΣ-ΜΟΣ Α.Ε., Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας, Ένωση Μαρίνων Ελλάδος, Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε, ΕΕΔΕ, Δίκτυο Πράξη, ΙΝΑΛΕ, GR.E.CA., Marketing Greece, Felixbni, JMK, Skroutz, Impact Hub, The Nest, Ιota Omega Ventures, Ιnternational Social Marketing Association κ.ά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο