Σεμινάρια Δεκάδες σεμινάρια κατάρτισης καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών.

Μέσω του ΚΔΒΜ 2 το Επιμελητήριο Έβρου πραγματοποιεί δεκάδες σεμινάρια κατάρτισης καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών.

Τα προγράμματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

• Σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων. Τα σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ανάπτυξης soft & hard skills. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 1000 εργαζόμενοι και στελέχη τοπικών επιχειρήσεων έχουν εκπαιδευθεί σε ενότητες όπως είναι η διοικηση επιχειρήσεων, η στρατηγική marketing, το ψηφιακό μάρκετινγκ και η διαχείριση κοινωνικών μέσων, η επικοινωνία, η διαχείριση διενέξεων, η συμπεριφορά καταναλωτή, η συναισθηματική νοημοσύνη, η γλώσσα του σώματος και άλλες ενότητες.
• Στην πλειοψηφία τα προγράμματα αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΟΑΕΔ.
• Σεμινάρια επαγγελματικών πιστοποιήσεων. Αντίστοιχα το Επιμελητήριο

Μετάβαση στο περιεχόμενο