ΚΕΚ Λειτουργεί με την ευθύνη της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου.

Λειτουργεί με την ευθύνη της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου.
Η απόφαση δημιουργίας του ΚΕΚ προέκυψε από την ανάγκη να εξασφαλισθεί στην επιχειρηματική κοινότητα και ειδικότερα στους νέους επαγγελματίες και επιχειρηματίες η γνώση που θα τους βοηθήσει να προσαρμοστούν πιο εύκολα στις νέες συνθήκες της αγοράς και να αναπτύξουν ανταγωνιστικά προϊόντα, υπηρεσίες και στρατηγικές που θα τους προσφέρουν εξωστρέφεια, κερδοφορία και βιωσιμότητα, με ουσιαστική συμβολή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο