Δομή (Οργανόγραμμα)

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Γραφείο Τύπου

 

Αθανάσιος Τσολάκης

Γραφείο Marketing & Επικοινωνίας

Ενισχύει τις υπηρεσίες υποστήριξης των μελών. Ειδικότερα το γραφείο είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με τα μέλη, για τη διοργάνωση δράσεων (π.χ. συμμέτοχη σε εκθέσεις, συνέδρια κ.ά.), τη δικτύωση του φορέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και το σχεδιασμό υποστηρικτικών εργαλείων (π.χ. οδηγών και εγχειριδίων). Το τμήμα μάρκετινγκ επιμελείται την επικοινωνία με τα μέλη και παρέχει χρήσιμες υπηρεσίες σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε συνάρτηση με τις τάσεις της αγοράς.

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων 

Λεωνίδας Σκερλετόπουλος. Εξασφαλίζει την επαφή και τη συνεργασία με την Ευρώπη και τον κόσμο των επιχειρήσεων διεθνώς. Ο ρόλος του γραφείου είναι οι εργασίες για την προώθηση των αδελφοποιήσεων με Επιμελητήρια ξένων χωρών και η συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς και δίκτυα διεθνώς, με κύριο στόχο την ανάπτυξη των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων. Για την αξιοποίηση των υφιστάμενων συνεργασιών πραγματοποιούνται συσκέψεις και σχεδιάζονται κοινές δράσεις.

Γραφείο Εξωστρέφειας & Επιχειρηματικότητας

Επιστήμονες, οικονομολόγοι, coach και ένα δίκτυο μεντόρων από έμπειρα, καταρτισμένα και υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων παρέχουν δωρεάν πρωτοβάθμια υποστήριξη σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις προσφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Η υποστήριξη παρέχεται κατά τη διάρκεια ομαδικών και κατ’ ιδίαν συναντήσεων με στόχο την ανάπτυξη της επιχείρησής τους, τη διάγνωση της στρατηγικής τους θέσης, την αντιμετώπιση χρηματοοικονομικών προβλημάτων, την προσωρινή ή οριστική παύση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κ.ά.

Επιπρόσθετα οι σύμβουλοι του Επιμελητηρίου επιμελούνται το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υποβολή προτάσεων για εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Interreg, Erasmus κ.ά.).

Μετάβαση στο περιεχόμενο