Ανακοίνωση Πρόσκλησης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου σχετικά με την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Καθοδηγούμενων Βλημάτων (Κ/Β) VT-1 (MO2) του Οπλικού Συστήματος (ΟΣ) CROTALE NG/GR τ

Μετάβαση στο περιεχόμενο