ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021