Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Πλύση Ακάθαρτου Ιματισμού του 251ΓΝΑ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 347664) (Επαναληπτικός του Διαγ/σμού Δ.31/23).

Μετάβαση στο περιεχόμενο