Αποστολή ανακοίνωσης της διενέργειας διαγωνισμών Δ.02,03,04/2024/ΚΕΑ προς Επιμελητήρια

Μετάβαση στο περιεχόμενο