ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.100/23-01-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024 ΤΟΥ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο