ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.165/07-02-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο