ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.367/14-03-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο