Γ.ΚΕΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Λογιστικές & Συμβουλευτικές Εργασίες
 

Υπηρεσίες

Επίβλεψη , οργάνωση λογιστηρίων φυσικών και νομικών προσώπων (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. Συν/σμών κλπ).
Τήρηση προβλεπόμενων λογιστικών βιβλίων Β και Γ κατηγορίας σύμφωνα με το ΚΒΣ καθώς τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής Κοστολόγησης
Συμπλήρωση των κάθε είδους περιοδικών και ετήσιων δηλώσεων και καταστάσεων Φορολογίας Εισοδήματος, Ακίνητης Περιουσίας, Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, Φ.Π.Α., λοιπών παρακρατηθέντων φόρων ή τελών και λοιπών Φορολογιών.
Μισθοδοτικές καταστάσεις και έλεγχος του εργατικού κόστους των επιχειρήσεων.
Ανάλυση Ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων για λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
Χρηματοοικονομική υποστήριξη επιχ/σεων.
Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων και Business plans.
Οικονομοτεχνικές Μελέτες
Διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Πληροφορίες Επικοινωνίας

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ 18,
2552026866 FAX 2552024266

Μετάβαση στο περιεχόμενο