ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Υπηρεσίες

Η ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ιδρύθηκε το 1995 και ασχολείται με Λογιστικές Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, με έδρα την Ορεστιάδα.

Φιλοσοφία της εταιρείας είναι οι υψηλού επιπέδου λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες σε επιτηδευματίες και φυσικά πρόσωπα, καθώς και οι υπηρεσίες εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων σε επιχειρήσεις, καθώς επίσης και η σύνταξη επενδυτικών προτάσεων σε διάφορους αναπτυξιακούς νόμους.  Με την πληθώρα νόμων και εγκυκλίων σε φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα που υπάρχουν είναι απαραίτητη η συνεχείς ενημέρωση και η καθοδήγηση των πελατών μας για την θωράκιση των επιχειρήσεων. 

Πρωταρχικός σκοπός της εταιρείας είναι αφενός η δημιουργία και διατήρηση της καλής της φήμης και αφετέρου η περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της στην τοπική και την ευρύτερη αγορά της Ορεστιάδας .

Υπηρεσίες με τα παραπάνω χαρακτηριστικά προϋποθέτουν την συνεχή διασφάλιση της ποιότητας τους σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία. Η δημιουργία, εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι το μέσον με το οποίο εξασφαλίζεται η απαιτούμενη σταθερότητα για την επιτυχία του προαναφερόμενου στόχου.

Η απόφαση της εταιρείας για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, εκφράζεται κατ’ αρχήν μέσω του Εγχειριδίου Διασφάλισης Ποιότητας το οποίο αποτελεί και οδηγό στις μελλοντικές δραστηριότητες της.

 

 

Πληροφορίες Επικοινωνίας

ΡΗΓΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 16

ΤΚ 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΤΗΛ 2552028111

ΚΙΝ. 6944715835

Μετάβαση στο περιεχόμενο