ΜΕΛΛΟΝ Μεσιτείες Ασφαλίσεων Α.Ε.

Η πρώτη εταιρία με έδρα την Αλεξανδρούπολη και δραστηριότητα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με άδεια μεσίτη ασφαλίσεων (broker)
 

Υπηρεσίες

Ασφαλίσεις ζωής και γενικές ασφαλίσεις όλων των κλάδων

Η ΜΕΛΛΟΝ ως μεσιτικό γραφείο ασφαλίσεων αναλαμβάνει την έρευνα, ανάλυση και μελέτη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών (επαγγελματίες, οικογενειάρχες, επιχειρήσεις, φορείς), καθώς και την ενημέρωση τους για την επιλογή των κατάλληλων ασφαλιστικών υπηρεσιών στους κλάδους:

– Ασφαλίσεις ζωής, σύνταξης και υγείας

– Ασφαλίσεις προσωπικών ατυχημάτων

– Ομαδικές ασφαλίσεις

– Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων

– Ασφαλίσεις Πυρός

– Ασφαλίσεις φωτοβολταϊκών

– Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης

– Ασφαλίσεις κατά παντός κινδύνου

– Ασφαλίσεις σκαφών

– Ασφάλειες νομικής προστασίας

– Ασφάλεια οδικής βοήθειας

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Μαζαράκη 1

Αλεξανδρούπολη

ΤΚ 68100

Τηλ.: 25510 88200

Email: melonads@otenet.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο