Διακηρύξεις – Διαγωνισμοί

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 166/2021
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 164/2021.
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 157/2021.
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για έργο επέκτασης και βελτίωσης συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης στο Περού
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 165/2021
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ KEEE
Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών
Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ’ αρίθμ. 148 /2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ’ αρίθμ. 150 /2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ’ αρίθμ. 153 /2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο