Δ.02/2024: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής βάσης Δεδομένων Πληροφόρησης «Up to Date Anywhere» του 251 ΓΝΑ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 262134).

Μετάβαση στο περιεχόμενο