ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1.000 – 4.000 ΕΥΡΩ – ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 02/11/2021

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1.000 – 4.000 ΕΥΡΩ – ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 02/11/2021

Nέα ευκαιρία θα έχουν οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή τον Απρίλιο του 2021 να διεκδικήσουν εκ των υστέρων την αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού, μετά το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας για την υποβολή των ενστάσεων.

Oσες επιχειρήσειςδεν έλαβαν την ενίσχυση από 1.000 έως 4.000 ευρώ έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλουν νέα αίτηση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία και παραστατικά που αποδεικνύουν ότι πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του νόμου προκειμένου να λάβουν τη σχετική επιδότηση, η οποία είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη, ανεκχώρητη και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο.

Κλάδοι που εντάσσονται στην ενίσχυση 

Στους κλάδους που εντάσσονται στην ενίσχυση περιλαμβάνονται τουρισμός, ξενοδοχεία, θέατρα, κινηματογράφοι, συναυλιακοί χώροι, γυμναστήρια, καταστήματα ΟΠΑΠ, παιδότοποι, οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων κ.ά.

Η αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού που έχουν λάβει ήδη 100.000 επιχειρήσεις ανέρχεται σε:

 • 1.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021,
 • 2.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021 και
 • 4.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 21 έως 49 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

Ποιοι μπορούν να λάβουν αποζημίωση

Την αποζημίωση μπορούν να λάβουν:

α) οι φορείς που ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού την 1η Απριλίου 2021, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας.

β) οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, με εξαίρεση τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.

Προϋποθέσεις 

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στους δικαιούχους εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις (μικρές είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 10 εκατ. ευρώ, ενώ πολύ μικρές είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ).
 2. Εχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως.
 3. Εχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 1.4.2021 που ανήκει στη λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ ή τα ακαθάριστα έσοδά τους ενεργού κατά την 1.4.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 1.4.2021.
 4. Εχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.
 5. Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο αυτή.
 6. Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ,
 7. Εχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2020.
 8. Εχουν διατηρήσει από την 1η Μαΐου 2021 έως την 30ή Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχαν κατά την 1η Μαΐου 2021.

Επιπλέον, έως τις 15 Νοεμβρίου μπορεί να υποβάλει η κάθε επιχείρηση που έλαβε ενίσχυση το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας. Παράλληλα, «για τα Δικαστήρια εντός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη) που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά ΑΦΜ, έδρα, επωνυμία».

Μετάβαση στο περιεχόμενο