ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ-ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-ΔΩΡΕΕΣ