ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑ ΜΜΕ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ