ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.69/21 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 251ΓΝΑ – ΚΑΙ – ΑΑΥΕ – ΔΥΓ

Μετάβαση στο περιεχόμενο