ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 05/22 ΤΟΥ 251 ΓΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο