Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 09/23 του 251 ΓΝΑ για την Αναβάθμιση Συστήματος Spectralis OCT σε Σύστημα Ψηφιακής Ανάλυσης Αμφιβληστροειδούς, Φλουροαγγειογραφίας και ICG Αγγειογραφίας για κάλυψη αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Α

Μετάβαση στο περιεχόμενο