Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 13/24 του για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Πέντε (5) Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων LEON PLUS με αντίστοιχα Monitor του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο