Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 30/23 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Εκμετάλλευση των Δύο (2) Κυλικείων και Ενός (1) Εστιατορίου του 251ΓΝΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο