Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 31/23 για την Πλύση Ακάθαρτου Ιματισμού για την κάλυψη αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο