Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 40/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Τριπλός Ασκός Αίματος) για Κάλυψη Αναγκών της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο