Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 42/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συσκευής Laser Φωτοδυναμικής Θεραπείας για Οφθαλμολογική Χρήση για Κάλυψη Αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο