ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ: 69/21 ΔΓΣΜΟΥ)