Δημοσίευση περίληψης προκήρυξης Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού αναψυκτηρίου κυλικείου κλπ. στον ΚΑΑΛΔ

Μετάβαση στο περιεχόμενο