ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο