ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΚΔΔΑ HACHATHON. OPEN DAY – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΄ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

Μετάβαση στο περιεχόμενο