EΓΚΥΚΛΙΟΣ – «ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΧΡΕΗ… ΣΕ ΕΞΙ ΜΕΡΕΣ ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ 36 ΕΩΣ 72 ΔΟΣΕΙΣ – ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΗΤΑΕΙ Η ΑΓΟΡΑ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
EΓΚΥΚΛΙΟΣ – «ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΧΡΕΗ… ΣΕ ΕΞΙ ΜΕΡΕΣ ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ 36 ΕΩΣ 72 ΔΟΣΕΙΣ – ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΗΤΑΕΙ Η ΑΓΟΡΑ

Καμπανάκι» για ρύθμιση σε 36 έως 72 δόσεις των κορωνοχρεών που γεννήθηκαν την περίοδο της πανδημίας και δεν έχουν εξοφληθεί βάσει κυβερνητικών αποφάσεων χτύπησε χθες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς ο χρόνος υπαγωγής των οφειλετών μετρά αντίστροφα, αφού η προθεσμία εκπνέει στις 26 Ιανουαρίου. Θα πρέπει ωστόσο να υπογραμμιστεί ότι η έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου (υπ’ αριθμ. Ε.2006 /19.1.2022) λίγες ημέρες πριν λήξει η καταληκτική ημερομηνία έχει ήδη προκαλέσει αιτήματα από φορείς για νέα παράταση της προθεσμίας, αφού, όπως υποστηρίζουν, θα υπάρξει μεγάλος φόρτος εργασίας τις τελευταίες ημέρες, που θα είναι δύσκολα διαχειρίσιμος ώστε όλοι οι υπόχρεοι εγκαίρως να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στις υποχρεώσεις τους.

Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος, όπως αναφέρουν λογιστές και φοροτεχνικοί, που τόσο καιρό καταγράφεται μικρή συμμετοχή στη ρύθμιση, με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί μόλις 50.000 φορολογούμενοι, επί συνόλου περίπου 830.000 φυσικών και νομικών προσώπων, αφού δεν γνώριζαν τις λεπτομέρειες αλλά και την όλη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την υποβολή των σχετικών αιτήσεών τους και παρά τα «μηνύματα» από το οικονομικό επιτελείο ότι δεν πρόκειται να δοθεί δεύτερη παράταση. Πάντως, η ΑΑΔΕ καλεί επίσημα πλέον όλους τους φορολογούμενους με κορωνοχρέη να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση μέχρι και την 26η/01/2022 μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά και η οποία θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται

Επισημαίνεται ότι στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα που έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης ούτε σε αναστολή είσπραξης.

Επίσης, υπάγονται μετά από επιλογή του οφειλέτη:

α) οφειλές ή δόσεις οφειλών, βεβαιωμένες κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021, που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης είναι μη ληξιπρόθεσμες και δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης και

β) οφειλές βεβαιωμένες κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021, που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης είναι ληξιπρόθεσμες, τελούν σε αναστολή είσπραξης και δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης.

Κατ’ εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για οφειλέτες στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από 27.10.2020 έως 31.7.2021, εντάσσονται στη ρύθμιση, κατόπιν επιλογής του οφειλέτη, οφειλές που βεβαιώθηκαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και οφειλές που, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης, έληξαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν υπαχθεί από 27.10.2020 έως τις 05.11.2021 σε καθεστώς πάγιας ρύθμισης.

Εξαιρούνται από τη ρύθμιση

Στη ρύθμιση δεν δύνανται να υπαχθούν:

α) ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020
β) οφειλές οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται και αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις και
γ) δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Αίτηση-καταβολή δόσεων

Η ρύθμιση καθίσταται ενεργή και ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων αυτής από την εμπρόθεσμη εξόφληση της πρώτης δόσης. Συνακόλουθα, η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται μέχρι και την 31η/1/2022. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών. Εφόσον δεν εξοφληθεί η πρώτη δόση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στη ρύθμιση, ο αιτών πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του.

Στην περίπτωση επιλογής από τους φορολογούμενους υποβολής της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτοί δύνανται να υποβάλουν την αίτησή τους, συμπληρώνοντας και εκδίδοντας την υπεύθυνη δήλωση που είναι διαθέσιμη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Gov.gr, με συγκεκριμένο κείμενο.

Μετά την παραλαβή της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης από την αρμόδια ΔΟΥ/Ελεγκτικό Κέντρο, η αίτηση/υπεύθυνη δήλωση πρωτοκολλείται και διαβιβάζεται αμελλητί στο Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, το οποίο την καταχωρεί και τη διαβιβάζει αυθημερόν στο Τμήμα Εσόδων. Η αρμόδια υπηρεσία (ΔΟΥ/ Ελεγκτικό Κέντρο) αποστέλλει, το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης από τη δημιουργία της απόφασης ρύθμισης, προς τον αιτούντα απαντητικό μήνυμα στη θυρίδα «e-Κοινοποιήσεις» στο myTAXISnet, όπου θα αναφέρεται:

* ταυτότητα της ρυθμισμένης οφειλής (ΤΡΟ),
* —το ακριβές ποσό της πρώτης δόσης,
* —η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της δόσης.

Ο τελικός αριθμός των δόσεων καθορίζεται βάσει της αίτησης του οφειλέτη και του κατά περίπτωση ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης, ενώ ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της αίτησης -αυτοπρόσωπα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης και την πίστωση αυτής, η ρύθμιση θα εμφανιστεί στην επιλογή «Οφειλές σε ρύθμιση και πληρωμή» μέσω του συνδέσμου myaade.gr στην «πλατφόρμα πληροφόρησης για τις Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές» της ΑΑΔΕ (https:// www1.aade.gr/).

Θέση οφειλέτη

Στη ρύθμιση μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής με τους ίδιους όρους:

α) ο πρωτοφειλέτης (φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος στην περίπτωση του νομικού προσώπου).

β) τα πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη κατά το μέρος ευθύνης τους.

γ) οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, σύμφωνα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.

δ) οι οφειλέτες σύζυγοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για τον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του. Ομοίως και σε περίπτωση άλλων φόρων και τελών που προκύπτουν από κοινή δήλωση.

Ευεργετήματα

Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη και τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) Χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ενημερότητας

β) Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά το άρθρο 25 (https://www.taxheaven.gr/membersonly) του Ν. 1882/1990 (https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/90) ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.

γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Αν ο οφειλέτης απολέσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Τόκος κατά τη ρύθμιση

Βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση, από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο 2,5% ετησίως υπολογισμένο.

Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και 36 μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με τόκο.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης της ρύθμισης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τριάντα (30) ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως χίλια (1.000) ευρώ και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από πενήντα (50) ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των χιλίων (1.000) ευρώ. 

Δικαιώματα  Δημοσίου

Και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα:

α) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη,

β) να μη χορηγεί στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη, 

γ) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του.

Απώλεια της ρύθμισης

Η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή

β) καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.

Αναστολή παραγραφής

Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη αυτής.

 

 

naftemporiki

Μετάβαση στο περιεχόμενο