Εκπαίδευση

ΚΕΚ

Λειτουργεί με την ευθύνη της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου. Η απόφαση δημιουργίας του ΚΕΚ προέκυψε από την ανάγκη να εξασφαλισθεί στην επιχειρηματική κοινότητα και ειδικότερα στους νέους επαγγελματίες και επιχειρηματίες η γνώση που θα τους βοηθήσει να προσαρμοστούν πιο εύκολα στις νέες συνθήκες της αγοράς και να αναπτύξουν ανταγωνιστικά προϊόντα, υπηρεσίες και στρατηγικές που θα τους προσφέρουν εξωστρέφεια, κερδοφορία και βιωσιμότητα, με ουσιαστική συμβολή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Μέσω του ΚΔΒΜ 2 το Επιμελητήριο Έβρου πραγματοποιεί δεκάδες σεμινάρια κατάρτισης καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών.

Τα προγράμματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  • Σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων. Τα σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ανάπτυξης soft & hard skills. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 1000 εργαζόμενοι και στελέχη τοπικών επιχειρήσεων έχουν εκπαιδευθεί σε ενότητες όπως είναι η διοικηση επιχειρήσεων, η στρατηγική marketing, το ψηφιακό μάρκετινγκ και η διαχείριση κοινωνικών μέσων, η επικοινωνία, η διαχείριση διενέξεων,η συμπεριφορά καταναλωτή, η συναισθηματική νοημοσύνη, η γλώσσα του σώματος και άλλες ενότητες.
  • Στην πλειοψηφία τα προγράμματα αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί  από πόρους του ΟΑΕΔ.
  • Σεμινάρια επαγγελματικών πιστοποιήσεων. Αντίστοιχα το Επιμελητήριο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Το Επιμελητήριο Έβρου διοργανώνει τακτικά σεμινάρια ενημερωτικές ημερίδες και συνέδρια. Από το έτος 2011 μέχρι σήμερα επισκέφθηκαν την περιοχή περισσότεροι από 150 εμπειρογνώμονες, ενώ έχουν συμμετάσχει περισσότερα από 4000 άτομα σε 54 ημερίδες με θεματικές σχετικά με την επιχειρηματικότητα, τα αρωματικά φυτά, την αγροδιατροφή, τον τουρισμό, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και τη θαλάσσια ανάπτυξη.

Στις διοργανώσεις συμμετείχαν φορείς και εταιρείες όπωςο E.O.A.E.N., ΕΤΕΑΝ, IBEC, Κ.Α.Π.Ε., ΙΝΕΒ, ΓΓΕΤ, Ε.Δ.Α. Π.Α.Μ.Θ., Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ΔΕΣ-ΜΟΣ Α.Ε., Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας, Ένωση Μαρίνων Ελλάδος, Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε, ΕΕΔΕ, Δίκτυο Πράξη, ΙΝΑΛΕ, GR.E.CA., Marketing Greece, Felixbni, JMK, Skroutz, Impact Hub, The Nest, Ιota Omega Ventures, Ιnternational Social Marketing Association κ.ά.

ΙΝΚΑΔΑ

Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης: Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης (ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία έχει συσταθεί με τη σύμπραξη του Επιμελητηρίου Έβρου και του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Ως πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρέχει υπηρεσίες βασικής εκπαίδευσης σε υποψήφιους διαμεσολαβητές και παράλληλα προσφέρει προγράμματα μετεκπαίδευσης και εξειδικευμένα προγράμματα, όπως η τραπεζική διαμεσολάβηση. Εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη στο σύγχρονο και ανακαινισμένο κτίριο του Επιμελητηρίου Έβρου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο