ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ