ΈΡΓΟ ΤΗΣ ΚΕΕΕ “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ”

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΈΡΓΟ ΤΗΣ ΚΕΕΕ “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Έργο της ΚΕΕΕ με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση Ανάπτυξης
του Ανθρώπινου Δυναμικού και Καταπολέμησης της ανεργίας
στον κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών» με MIS 5073449

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι  ξεκινά η υλοποίηση του Έργου της ΚΕΕΕ, με τίτλο  «Ολοκληρωμένη παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού και Καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών»

Βασική συνιστώσα του έργου είναι ότι θα προσδώσει περαιτέρω κύρος στα σχετικά επαγγέλματα του κλάδου των Υποδομών και των Μεταφορών και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη τόσο της αγοράς προς τους επαγγελματίες του τομέα, όσο και των ίδιων των επαγγελματιών στον εαυτό τους και στις δυνατότητές τους, παρέχοντάς τους όλα τα εχέγγυα για την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας

         Αναλυτικότερα:

  • Ωφελούμενοι του Έργου είναι 4.500 άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
  • Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή ενεργειών επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης καθώς και πιστοποίησης, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες που θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και την προώθησή τους στην απασχόληση σε αντικείμενα που σχετίζονται με τους κλάδους των υποδομών και των μεταφορών, τομείς οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της. 
  • Στους συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν τις παραπάνω διαδικασίες, θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων

 

Μέσω της προτεινόμενης πράξης και των δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής) και Πιστοποίησης, θα ενισχυθούν οι δυνατότητες απασχόλησης των ωφελούμενων μέσω της απόκτησης και της πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στους κλάδους των μεταφορών και των υποδομών με προοπτικές ανάπτυξης, συμβάλλοντας αφενός στη προώθηση τους στην απασχόληση και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, αφετέρου στην κοινωνική τους επανένταξη.

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ανέργους, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες τους. Πρόκειται για σημαντικές υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα στους άνεργους, προάγουν την κοινωνική συνοχή και παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια, για να διευκολυνθεί η κοινωνική τους ένταξη και να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και η ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικά στοιχεία για το Πρόγραμμα περιέχονται στην ειδική ιστοσελίδα: https://apko05.uhc.gr/

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι άνεργοι, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα και τα λοιπά ζητούμενα, στην ίδια ιστοσελίδα.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων απευθύνεται στα Επιμελητήρια – μέλη της  και μέσω αυτών στις επιχειρήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν για το Πρόγραμμα, να συμμετέχουν ενεργά και να αναδείξουν με τον τρόπο αυτό, τη βαρύτητα του θεσμού της Δια Βίου Μάθησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο