Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι του τελικού σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών,για την προμήθεια: «Ενεργειακής πλατφόρμας ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων (Διαθερμία) »

Μετάβαση στο περιεχόμενο