Γνωστοποίηση διενέργειας ΕΠΑΝ. ΗΛ. Δ.Α.Δ. κάτω των ορίων για το έργο : « Aντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Μετάβαση στο περιεχόμενο