Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ.Δ.Α.Δ. (10/2023), για την προμήθεια : «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ»(CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311)

Μετάβαση στο περιεχόμενο