Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛ. Δ.Α.Δ. (18/2022),κάτω των ορίων για το έργο : « Αναβάθμιση του συστήματος B.M.S. του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Μετάβαση στο περιεχόμενο