Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (16/2023), για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν. του Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο