Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (19/2023), για την Προμήθεια «Νέου Ψηφιακού Φορητού – Τροχήλατου Ακτινολογικού Μηχανήματος» Για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου

Μετάβαση στο περιεχόμενο