ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ(ΗΛ.ΔΑΔ. 12/2021 ΚΑΙ 13/2021)

Μετάβαση στο περιεχόμενο