ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | Πρόσκληση συμμετοχής σε συνέντευξη – Μελέτη στον τομέα της μεταποίησης

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | Πρόσκληση συμμετοχής σε συνέντευξη – Μελέτη στον τομέα της μεταποίησης

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί το έργο με τίτλο «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του οποίου θα δημοσιευτεί μία σειρά μελετών σε επίκαιρα θέματα ενδιαφέροντος για τις μικρές επιχειρήσεις.

Μέρος του έργου αποτελεί η μελέτη «Μεταποίηση/βιοτεχνική παραγωγή, τεχνολογικός μετασχηματισμός και ΜμΕ: ανάγκες, δυναμικές και πολιτικές», που αποσκοπεί στη διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της εγχώριας μεταποίησης και της βιοτεχνικής παραγωγής καθώς και την εξέταση επιμέρους διαστάσεων που σχετίζονται με τον τεχνολογικό μετασχηματισμό, τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις επιμέρους δυναμικές.

 

Μέσω της υλοποίησης της μελέτης αναμένεται να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής για την στήριξη του τομέα της μεταποίησης. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή φορέων σχετικών με το αντικείμενο κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Από την πλευρά σας, θα επιθυμούσαμε το διαμοιρασμό του ερωτηματολογίου (ηλεκτρονικού) της έρευνας στα μέλη σας προς συμπλήρωση.

To ερωτηματολόγιο βρίσκεται στο ακόλουθο σύνδεσμο: https://eu.jotform.com/form/213423409514348

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σε σχέση με τη μελέτη, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την ομάδα έργου ηλεκτρονικά στο παρόν e-mail ή τηλεφωνικά στο 210. 867 4100 – άτομο επικοινωνίας κ. Γιώργος Καλούσιος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο