Ημερίδα SEADRION PLUS 10-06-2022, Χερσόνησος Κρήτης “Συνδυαστικά συστήματα εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας με χρήση υδρόψυκτων αντλιών θερμότητας. Προοπτικές και εφαρμογές στον ξενοδοχειακό και βιομηχανικό τομέα’

Μετάβαση στο περιεχόμενο