ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ: ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ: ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Pαβασάκια θα λάβουν τις επόμενες ημέρες από την εφορία χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που εντοπίστηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να επιστρέψουν τις αποζημιώσεις που έλαβαν για τα «κουρεμένα» ενοίκια χωρίς να τις δικαιούνται.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν έφεραν στο φως χιλιάδες περιπτώσεις που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη λήψη της αποζημίωσης.

Πρόκειται κυρίως για μισθωτές ακινήτων οι οποίοι έλαβαν προκαταβολικά το ποσό της αποζημίωσης για τα μισθώματα μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2021, αλλά δεν προχώρησαν, όπως όφειλαν, στην υποβολή δήλωσης Covid και τώρα καλούνται να το επιστρέψουν.

Υπενθυμίζεται ότι για τους μήνες αυτούς προβλεπόταν η απαλλαγή από το 100% του ενοικίου και η καταβολή αποζημίωσης από το Δημόσιο στους ιδιοκτήτες, ποσού ίσου με το 80% του ενοικίου. Όμως, οι έλεγχοι αποκάλυψαν χιλιάδες περιπτώσεις εκμισθώσεων που δεν πληρούσαν τους όρους της λήψης αποζημίωσης και ξεκίνησαν μαζικές διασταυρώσεις.

Επίσης, μέρος του ποσού θα πρέπει να επιστρέψουν και όσοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση Covid, αλλά από τον έλεγχο προέκυψε ότι δικαιούνται μικρότερο ποσό από αυτό που εισέπραξαν.

Η διαδικασία

Με υπουργική απόφαση που υπογράφει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπεται η διαδικασία επιστροφής αποζημίωσης από τους εκμισθωτές που δεν υπέβαλαν δηλώσεις Covid ή υπέβαλαν από τις οποίες προέκυψε μικρότερο ποσό αποζημίωσης.

Μετά τις διασταυρώσεις, η ΑΑΔΕ δημιουργεί και αποστέλλει στη ΓΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Αναλυτική κατάσταση, ανά ΑΦΜ, των δικαιούχων εκμισθωτών/υπεκμισθωτών που εισέπραξαν την αποζημίωση, ξεχωριστά για κάθε ένα από τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο και δεν υπέβαλαν «Δήλωση Covid» εντός της εκάστοτε οριζόμενης προθεσμίας και καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του καταβληθέντος ποσού ή υπέβαλαν «Δήλωση Covid» από την εκκαθάριση της οποίας προκύπτει ποσό αποζημίωσης μικρότερο της καταβληθείσας προκαταβολής και καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του υπερβάλλοντος καταβληθέντος ποσού, καθώς και

Συγκεντρωτική κατάσταση, ανά ΑΦΜ, των πιο πάνω υπόχρεων επιστροφής, με το συνολικό για το ως άνω χρονικό διάστημα αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που θα πρέπει να επιστραφεί.

Οι καταστάσεις είναι σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των υπόχρεων επιστροφής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας/έδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΦΜ, ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος) και το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς.

2. Με βάση τη συγκεντρωτική κατάσταση, η ΓΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών αναζητεί την αποζημίωση που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως εκδίδοντας καταλογιστική πράξη με το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό συνολικά.

3. Το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό βεβαιώνεται και εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). 

4. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, το προς ανάκτηση ποσό επιβαρύνεται επιπλέον με τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που προβλέπει η νομοθεσία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο